Algemene voorwaarden

 1. ETOILE DE MER – Oosterveldlaan 80 bus 1, 2610 Wilrijk- België 
  BTW nummer : BE0767863183  

E-mail [email protected] 

Bankrekeningnummer: BE80 7512 1111 4577

 1. Definities:

Verkoper:         ETOILE DE MER
koper:              Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de goederen of diensten van de Verkoper aankoopt

Partij:     Koper of Verkoper
Partijen:   Koper en Verkoper

 1. Algemeen:

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, leveringen, werkbonnen, offerten, overeenkomsten en facturen opgesteld door de Verkoper of wanneer de Verkoper zo uitdrukkelijk aangeeft. Afwijkende bepalingen zijn louter mogelijk mits voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de Verkoper. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden die door de Verkoper werden vermeld. De algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten en zijn nooit van toepassing.

De eventuele nietigheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden heeft in geen enkel geval de nietigheid tot gevolg van de andere clausules. In een dergelijk geval zal door de Partijen gezocht worden naar een geldige clausule die de ongeldige clausule zal vervangen

 1. Verzending binnen België via Bpost met track en trace-code. Indien het pakket naar ons wordt teruggestuurd wegens niet ophaling, zijn de kosten hiervan voor de klant. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
 2. Levering vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Levering kan bij u thuis, bij een bpost kantoor of een Bpost 24h pakjesautomaat.
 3. Onze prijzen zijn inclusief BTW (21%). Verzendkosten zijn niet inbegrepen.
 4. ETOILE DE MER staat in voor het pakket tot aan de levering. Vanaf de levering zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beschadiging, het verlies of diefstal van het goed.
 5. Betalingen: Voor iedere verkoop wordt een factuur uitgereikt op basis van de door de Koper verstrekte gegevens. Bij opgave van foutieve gegevens, dient de klant ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen. Betalingen zijn mogelijk door middel van: Bancontact, Visa en Mastercard
 6. ETOILE DE MER past een garantietermijn toe van 2 jaar op haar product. Een product dat niet voldoet aan de overeenkomst dient door de koper binnen de 2 maanden na vaststelling gemeld te worden aan de verkoper. Bij een gebrek of defect zal het goed kosteloos hersteld of vervangen worden. De koper heeft, binnen de mate van het mogelijke de keuze tussen vervanging of herstel. Indien wij niet binnen een redelijke termijn kunnen voorzien in het herstel of vervang van het goed, heeft de koper recht op een prijsvermindering of ontbinding van de verkoopovereenkomst.
 7. De gegevens van de klant worden niet doorgegeven aan derden. ETOILE DE MER gebruikt deze enkel voor promotiedoeleinden.
 8. Kortingscodes zijn persoonlijk en mogen niet worden doorgegeven. Deze zijn niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen en acties. Er kan slechts 1 kortingscode per bestelling worden toegepast.
 1. Foto’s en informatie op onze website mogen niet zonder voorafgaandelijke toestemming gekopieerd of gebruikt worden.
 2. De koper kan afzien van zijn aankoop, zonder motief en zonder betaling van een boete, binnen de 14 kalenderdagen volgend op de dag van levering. De klant draagt de kosten voor de terugzending. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt, tevens voorzien van alle labels, terug te sturen. Indien het product, om eender welke reden, in waarde verminderd is, kunnen wij de koper hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant zelf betaald heeft

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.            Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de klant    

 1. Geschillen

De Verkoper is, uitgezonderd in het geval van opzet of zware fout, niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij uitvoering van de diensten en/of gebruikt van de goederen. Indien de Verkoper toch aansprakelijk kan worden gesteld is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade met uitsluiting van de elke indirecte of gevolgschade.

De Koper erkent dat de aansprakelijkheid nooit groter zal zijn dan de waarde van de geleverde goederen en de Verkoper steeds gerechtigd zijn om vervanging door evenwaardige producten voor te stellen. De Koper aanvaardt hierbij overigens de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering als voldoende te beschouwen.

Geschillen zullen worden behandeld door de bevoegde Belgische rechtbanken onder het van toepassing zijnde recht.